Get Adobe Flash player

(ICTPress) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận xét “Kyojinka: Tăng cường Năng lực Quốc gia Ứng phó Thảm họa ở Nhật Bản, Châu Á và Thế giới” - Một cuốn sách quý dành cho bạn đọc Việt Nam.

(ICTPress) - “Nhiều cơ quan báo chí nước ngoài hiện nay có một tỷ lệ tương đối là cứ khoảng 4 - 6 phóng viên, biên tập viên thì có 1 người lập trình..."