Syndicate content

Chuyển động ngành

(ICTPress) - Việc xây dựng TpHCM trở thành Đô thị thông minh là một trong những nội dung ưu tiên của Chính phủ nhằm sớm đưa TpHCM trở thành trung tâm tài chính, KH&CN lớn của cả nước và khu vực.

(ICTPress) - Tham dự khóa đào tạo gồm 30 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và 13 cán bộ dự thính đến từ 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên cả nước.

(ICTPress) - Khóa học sẽ trang bị cho các học viên kiến trúc, ứng dụng, công nghệ mạng, cơ hội kinh doanh, phương pháp truy cập liên quan đến IoT...

Bộ LĐTB&XH nhanh chóng mở rộng, cung cấp thêm nhiều dịch vụ công cấp độ 4, bắt đầu từ những dịch vụ người dân quan tâm nhất, có liên quan đến thanh toán.

Những nỗ lực trong việc phát minh và thương mại hóa các đột phá công nghệ di động trong công nghệ 4G/LTE cũng như những nỗ lực khác đã mang lại cho Qualcomm giải thưởng này.

(ICTPress) - Các doanh nghiệp du lịch ở VN đã có những bước chuẩn bị tích cực bắt đầu từ việc số hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để tăng trải nghiệm của khách hàng...

(ICTPress) - Trong quá trình hoạt động, các bộ cảm biến sẽ đọc các thông số về nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí gửi về trung tâm. Nếu độ ẩm đạt ngưỡng trên, hệ thống sẽ không tưới theo lịch có sẵn.

(ICTPress) - Con tem bưu chính bé nhỏ nhưng chứa đựng cả kho tri thức lớn của nhân loại làm phương tiện tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa, thẩm mỹ, tình yêu quê hương...

Các Trường, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của Ngành đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp chung cho những thành tựu to lớn của ngành TT&TT...

(ICTPress) - Học viện là tổ chức nghiên cứu đào tạo hàng đầu của ngành TT&TT, mang trong mình sứ mệnh mới cùng với vị thế mới cùng với những thách thức và cơ hội mới...

(ICTPress) - Trải qua 20 năm, VNPT đã không ngừng đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới, mở rộng các hướng kết nối nhằm cung cấp dịch vụ Internet với chất lượng tốt nhất.

(ICTPress) - Ở vòng Chung khảo, các đội sẽ thi theo hình thức đối kháng: tấn công và phòng thủ trực tiếp trong thời gian 8 tiếng.