Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại

Trong điều kiện đầy khó khăn, thách thức do COVID-19, công tác thông tin đối ngoại đã phát huy tính sáng tạo, chủ động triển khai thành công công tác quảng bá hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tại Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2022 tổ chức ở Hà Nội ngày 23/2.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác thông tin đối ngoại nói chung và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo đóng góp quan trọng thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả hơn.

Công tác thông tin đối ngoại năm 2021 đã giúp cộng đồng trong nước và quốc tế hiểu, đánh giá cao về kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả của những nỗ lực, quyết tâm kiểm soát linh hoạt, hiệu quả đại dịch COVID-19, sớm phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; những sáng tạo, đóng góp, thể hiện vai trò, trách nhiệm ngày càng tích cực của Việt Nam với công việc chung của thế giới quan loạt các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương.

Đáng chú ý là trong điều kiện đầy khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, công tác thông tin đối ngoại đã phát huy tính sáng tạo, đổi mới, chủ động triển khai thành công công tác quảng bá hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

[Đổi mới tư duy triển khai thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo]

Khẳng định công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị để công tác thông tin đối ngoại năm 2022 và thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, quán triệt sâu sắc quan điểm và nhiệm vụ về công tác tư tưởng và đối ngoại theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đại hội XIII. Trong đó, có chủ trương “tăng cường thông tin đối ngoại” và “tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận,” phát huy vai trò tiên phong của công tác thông tin đối ngoại. Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Từ đó, nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, hấp dẫn của các sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường ấn phẩm, sản phẩm bằng tiếng nước ngoài, truyền thông mạng xã hội, từng bước chuyển đổi phương thức tổ chức trực tiếp sang kết hợp trực tiếp và trực tuyến, công nghệ thực tế ảo…, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là tác động từ đại dịch COVID-19, song công tác thông tin đối ngoại tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành và địa phương, bảo đảm chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, đồng bộ trong phối hợp triển khai của các lực lượng, bám sát chỉ đạo của Đảng, nhất là tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan, địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, hướng tới các đối tượng khác nhau theo hướng linh hoạt, thuyết phục, mang lại hiệu quả tuyên truyền, thông tin đối ngoại cao.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cũng chỉ rõ, công tác thông tin đối ngoại còn những tồn tại, hạn chế như việc cung cấp thông tin chính thống còn chưa kịp thời, chưa cập nhật toàn diện những vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Nhiều tài liệu, sản phẩm tuyên truyền trùng lặp về nội dung, chưa hấp dẫn người đọc…/.

Nguồn: Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=774609
Tin nổi bật