VN có 2 sản phẩm lọt Vòng chung khảo ASEAN ICT Awards 2016

(ICTPress) - Đoàn cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đại diện cho Việt Nam đã tham gia chấm chung khảo Giải thưởng CNTT - TT AICTA 2016 (ASEAN ICT Awards 2016) ngày 22/8/2016 tại Yangon, Myanamar.

AICTA là sáng kiến do các Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin các  nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng TELMIN năm 2011, bắt đầu được tổ chức từ năm 2012.

Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn trong đời sống, kinh tế xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực. Đến nay, AICTA đã trở thành giải thưởng CNTT-TT uy tín của khu vực với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN.

Giải thưởng AICTA bao gồm 06 hạng mục: sản phẩm cho cơ quan nhà nước; sản phẩm cho khối tư nhân; sản phẩm phục vụ cộng đồng; sản phẩm nội dung số;  sản phẩm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; và sản phẩm nghiên cứu phát triển.

Các giám khảo từ 10 nước ASEAN chấm Vòng chung khảo

Tham gia vòng chung khảo AICTA 2016 có 18 sản phẩm của các nước ASEAN được lựa chọn ra từ hơn 100 sản phẩm đăng ký dự thi. Việt Nam có 5 sản phẩm đăng ký dự thi, trong đó, 2 sản phẩm được vào Vòng chung khảo là: phần mềm Monkey Junior của Công ty Early Start Co.Ltd tham gia hạng mục doanh nghiệp khởi nghiệp và phần mềm Customer Insights của Tập đoàn Viettel tham gia hạng mục nghiên cứu phát triển.

Chấm Vòng Chung khảo là các giám khảo từ 10 nước ASEAN, mỗi nước cử 02 giám khảo. Các tiêu chí chấm giải bao gồm: chiến lược kinh doanh của sản phẩm (tính mới của sản phẩm, mô hình kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường…); các đặc điểm nổi bật của sản phẩm (tính tương thích, tính dễ sử dụng…); và kỹ năng trình bày sản phẩm.

Kết quả chung khảo AICTA 2016 sẽ được công bố và trao giải tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN 2016, dự kiến được tổ chức cuối tháng 11/2016, tại Brunei.

QA

Tin nổi bật