Syndicate content

Kinh tế chuyên ngành

(ICTPress) - Nếu bạn ở Helsinki không điện thoại hay ví, điều này không ngăn bạn đi mua sắm.

(ICTPress) - Mô hình “Vườn tri thức VNPT” đã được cộng đồng CNTT thế giới biết đến thông qua Diễn đàn CNTT thế giới WITFOR 2009, năm 2010 cùng với chương trình “Một triệu giờ đồng hành” được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện của tuổi trẻ cả nước.

(ICTPress) - Các nhà khai thác nên quảng bá cho các yếu tố khác chứ không chỉ chú trọng vào giá.

(ICTPress) - “Có một số liệu thống kê ấn tượng về hành vi của người sử dụng. Theo các nhà mạng viễn thông Hàn Quốc, lưu lượng LTE tăng lên liên tục trong khi 3G giảm xuống”.

(ICTPress) - Khi thông tin được sử dụng theo đúng nhu cầu khách hàng, họ sẽ thêm sự hài lòng với các trải nghiệm, thêm gắn kết và nhờ đó tăng doanh thu bán hàng.

(ICTPress) - Giải pháp hệ thống quản lý năng lượng được Công ty Điện thoại Tây TP. Hồ Chí Minh có khả năng áp dụng cho tất cả các mặt bằng, tòa nhà trong toàn hệ thống Tập đoàn VNPT.

(ICTPress) - Các tổ chức chính phủ sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông công cộng, luật pháp và an ninh.

(ICTPress) - Quản lý rủi ro doanh nghiệp là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều hơn về rủi ro.

(ICTPress) - ID hóa khách hàng là một giải pháp hữu hiệu. Đây là một khái niệm không phải mới trên thế giới nhưng việc áp dụng một cách hiệu quả ở Việt Nam xem như còn quá xa vời.

(ICTPress) - Mua lại và sáp nhập (M&A) là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường đang có yêu cầu phát triển và là yêu cầu tất yếu khi tái cơ cấu nền kinh tế.

(ICTPress) - Một số hành động và lời nói của Cook đã tác động tới cốt lõi của quá trình phát triển sản phẩm quan trọng của Apple. Nói chung, Apple đã cởi mở hơn và hợp tác hơn nhiều.

(ICTPress) - Thông cáo báo chí, thực tế, đang bị lu mờ do xuất hiện của phương tiện số khác linh hoạt, thú vị và phù hợp hơn.