Syndicate content

Tin tức ICTPress

(ICTPress) - Chi hội nhà báo Báo điện tử VietnamNet và 7 hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo TT&TT đã được tặng Bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam năm 2013.

(ICTPress) - Tạp chí Tri thức Thời đại có chức năng thông tin về công tác quản lý nhà nước và hoạt động về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm...

(ICTPress) - Mỗi người không giới hạn số lượng bài viết.

Tạp chí XHTT là tờ tạp chí của Tập đoàn VNPT, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng cũng như thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT trong giai đoạn phát triển.

(ICTPress) - Năm qua cũng đánh dấu công tác hoạt động nghĩa tình của các chi hội nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo TT&TT với tổng giá trị 58,75 tỷ đồng.

Đại diện Báo VietNamNet tại Hà Tĩnh đã cùng đồng hành với các tổ chức cùng bạn đọc, đã trao nhiều món quà ý nghĩa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn.

(ICTPress) - Hội nghị đã thông báo Quy chế giao ban Báo chí ngành TT&TT vừa được Bộ TT&TT ban hành ngày 17/1/2014.

(ICTPress) - Năm 2013, Báo đã liên tục phát triển và đạt được những bước tiến đáng ghi nhận.

(ICTPress) - 2nd announcement by English and Vietnamese language of the ICTPress English Writing Contest.

(ICTPress) – 1st announcement of the ICTPress English Writing Contest

Happy New Year. Happy New Year...

(ICTPress) - Với gần 20 chuyên mục, Tạp chí Tem đã hướng dẫn người chơi tem cách thức sưu tập, trưng bày, tham gia triển lãm trong nước, quốc tế,...